prim. dr sc. med Vladan Vukomanović

Nutricionista | specijalista opšte i antiage medicine

prim. dr sc. med Vladan Vukomanović

internista-kardiolog

Kardiološke preglede, ultrazvučni pregled srca i očitavanje Holter monitoringa kardioloških pacijenata.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996.

Specijalizacija iz interne medicine 2003., VMA

2010. Subspecijalistički ispit iz kardiologije -MF u Beogradu

Mr medicinskih nauka postaje 2014. na MF u Beogradu.

Doktorske studije MF u Beogradu 2018 god, tema: Odnos aerobnog kapaciteta, dijastolne funkcije leve komore i autonomnog balansa srca kod bolesnika šećernom bolešću tipa 2”

Od 2004. godine je stalno zaposlen u KBC „Dr Dragiša Mišović

U periodu od 2010. do 2017. godine bio na mestu načelnika Dnevne bolnice.

Od 2019. i dalje  je Načelnik kardiologije KBC „Dr Dragiša Mišović“.

Autor je i koautor u 15 stručnih radova