Dijetoterapija

„Ma ko da je otac bolesti, majka je uvek ishrana“

Pravilna, redovna balansirana ishrana može dati doprinos u lečenju ili kontroli određenih oboljenja.

Uz stručni nadzor lekara, koji na osnovu rezultata zdravstvenog stanja pacijenta individualno izrađuje plan dijete, može se postići potpuna kontrola oboljenja kao što su:

  • Autoimuna oboljenja
  • Dijabetes
  • Bubrežne bolesti
  • Insulinska rezistencija
  • Karcinom

Koliko dugo pacijent treba da bude na dijeti?

Dijetoterapija je balansirana ishrana i izrađuje se za ceo život. Ishrana u mnogome zavisi i od same bolesti. Kako bi pacijent držao svoju bolest pod kontrolom i uzimao minimalne doze lekova mora da:

  • Promeni način života
  • Odrekne se loših navika i nezdrave hrane
  • Vodi računa da se redovno i zdravoj hrani uz nadzor lekara
  • Bude fizički aktivan u skladu sa svojim mogućnostima

Loše životne navike, stres i nezdrava ishrana često su uzročnici mnogih oboljenja čak i onih ozbiljnijih. Balansirana, redovna i pravilna ishrana uz fizičku aktivnost mogu da budu prevencija bolestima, a često i lek kada do oboljenja dođe. Bitno je da svaki vid ishrane napravi lekar u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.