Endokrinologija

Internista-endokrinolog bavi se poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja. Endokrinolog dijagnostikuje, prati i terapijski tretira poremećaje u radu štitaste žlezde, paraštitaste žlezde, hipofize, nadbubrežnih žlezda, gonada, endokrinih ćelija pankreasa i bavi se poremećajem metabolizma masti i ugljenih hidrata.

Možete uraditi kompletnu analizu hormona, ultrazvučne preglede i punkciju štitaste žlezde tankom iglom i citološkom dijagnozom. Sve veća izloženost stresu i savremen, ubrzan način života uzrokuju povećanu učestalost bolesti endokrinog sistema od kojih najčešće dijabetes i oboljenja štitaste žlezde.

Gojaznost je često posledica poremećaja rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ali često sama gojaznost dovodi do oboljenja endokrinih žlezda, kao što je dijabetes tipa 2. Dijabetes tipa 2 prerasta u epidemijsko oboljenje savremenog društva. Gojaznost je jedan od uzroka ovog oboljenja kod odraslih, ali sve češće i kod dece.

U Protekal poliklinici možete dobiti kompletnu obradu štitne žlezde kao što je:

  • Dijagnostika: laboratorijska obrada uzoraka krvi na hormone štitne žlezde i antitela iste koja ukazuju na autoimuna oboljenja;
  • Specijalističke preglede obavlja naš konsultant dr Sanja Ilić specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dr Vesna Ilić specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije.
  • Ultrazvučni pregled štitne žlezde, paratiroidnih žlezda i limfnih čvorova vrata
  • Ciljana citopunkcija pod ultrazvučnom kontrolom i histopatopsihološkim pregledom.