Lečenje autoimunih oboljenja

Šta su autoimuna oboljenja?

Autoimune bolesti su brojni poremećaji koji nastaju kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvena antitela. To su bolesti u kojima organizam napada svoje sopstvene ćelije. Na stvaranje autoimunih bolesti utiče dosta faktora:

  • Nasledni – genetski faktor
  • Loš imuni sistem

Autoimune bolesti su hronične i dugotrajne i zahtevaju stalno uzimanje terapije da bi se održale u mirnoj fazi. Nastaju kada imuni sistem greši i napada sopstvena tkiva.

Kako lečiti autoimune bolesti?

Autoimuna oboljenja mogu se lečiti:

  • Autohemoterapijom
  • Dijetoterapijom
 

Autohemoterapija

Autohemoterapija spada u medicinski tretman u kom se pacijent leči sopstvenom krvlju na način što mu se ona izvadi iz vene a onda vrati kao muskularna injekcija. Na taj način se ona ponaša kao strano telo te i antitela protiv različitih organa bivaju napadnuta i neutralisana izgradnjom novih antitela.

Na taj način autoimuna i alergijska oboljenja bivaju kontrolisana.

Preporučuju se dve serije od po 10 tretmana godišnje. Nedeljno se radi 1 tretman i traje 10-15 min.

Dijetoterapija

Uz stručni nadzor lekara, koji na osnovu rezultata zdravstvenog stanja pacijenta individualno izrađuje plan dijete, može se postići potpuna kontrola oboljenja kao što su:

  • Autoimuna oboljenja
  • Dijabetes
  • Bubrežne bolesti
  • Insulinska rezistencija
  • Karcinom

Dijetoterapija je balansirana ishrana i izrađuje se za ceo život. Ishrana u mnogome zavisi i od same bolesti. Redovna i pravilna ishrana uz fizičku aktivnost mogu da budu prevencija bolestima, a često i lek kada do oboljenja dođe. Bitno je da svaki vid ishrane napravi lekar u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.