Interna medicina

Šta je interna medicina?

Interna medicina se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa. Oblast interne medicine je široka i obuhvata različite supspecijalnosti kao što su:

 • Kardiologija
 • Gastroenterologija
 • Hematologija
 • Nefrologija

Pregled kod lekara supspecijaliste

Pre odlaska kod lekara subspecijaliste neophodno je da se obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

Interna medicina u poliklinici Protekal

U poliklinici Protekal pacijentima je omogućen pregled lekara interniste, kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja.

Poliklinika Protekal poseduje najsavremeniji ultrazvučni aparat, uz pomoć kojeg lekar internista stiče pravi uvid u stanje pacijenta.

Posebna pažnja se posvećuje prevenciji zdravlja, kroz redovne sistematske specijalističke preglede, kao i kroz savetovanje pacijenata. Redovnim pregledima se na vreme mogu otkriti i lečiti sa velikim uspehom mnoga hronična i teška oboljenja.

Kada se pacijenti obraćaju lekaru internisti?

Pacijenti se obraćaju lekaru internisti kada imaju probleme sa:

 • Srcem
 • Organima za disanje
 • Organima za varenje
 • Žlezdama sa unutrašnjim lučenjem
 • Problemima vezanim za krv
 • Limfnim žlezdama
 • Bubrezima

Šta podrazumeva internistički pregled

Internistički pregled je jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. Pod internističkim pregledom podrazumeva se:

 • Anamnezu (uvid u zdravstveno stanje pacijenta kroz razgovor)
 • Pregled pacijenata
 • Merenje krvnog pritiska
 • EKG
 • Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
 • Predlaganje dopunskih ispitivanja, ukoliko su potrebna (UZ pregled: ultrazvuk srca, abdomena, štitne žlezde color doopler, laboratorijske analize, pregled lekara supspecijaliste)

Novi pravci lečenja - Reumatolog

Dr sc.med Olivera Ilić Stojanović koristi nove metode, kako bi otklonila bol kod pacijenata obolelih od osteoartritisa. U sklopu svog metoda lečenja koristi prvi intra-artikularni visko-antalgic.

Šta je intra-artikularni visko-antalgic?

Synolis Va je prvi visko-antalgic intra-artikularna injekcija koja kombinuje hijaluronsku kiselinu i sorbitol da efikasnije smanji bol kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa, bez obzira na ozbiljnost bolesti.

Synolis Va je proizvod nove tehnologije i potpuno je prirodan. Oslobađa bolova u kolenima i omogućava slobodno hodanje bez bolova.

Benefiti lečenja Synolis VA injekcijom

Lečenje Synolis Va injekcijom:

 • Smanjuje bolove kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa
 • Intenzivno oslobađanje od bola
 • Brzo oslobađanje od bola (registrovano kod 66% pacijenata nedelju dana nakon injekcije)
 • Produženo oslobađanje od bola (smanjenje bola je registrovano kod 80% pacijenata šest meseci nakon injekcije)

U sklopu poliklinike Protekal kod Dr sc.med Olivere Ilić Stojanović može se obaviti:

 • Pregled
 • Uz zglobova
 • Punkcija (diprofos)
 • Punkcija (synolis)
 • Periartikularna infiltracija (diprofos)
 • Paravertebralna infiltracija