Interna medicina

Šta je interna medicina?

Interna medicina se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa. Oblast interne medicine je široka i obuhvata različite supspecijalnosti kao što su:

  • Kardiologija
  • Gastroenterologija
  • Hematologija
  • Nefrologija

Pregled kod lekara supspecijaliste

Pre odlaska kod lekara subspecijaliste neophodno je da se obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

Interna medicina u poliklinici Protekal

U poliklinici Protekal pacijentima je omogućen pregled lekara interniste, kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja.

Poliklinika Protekal poseduje najsavremeniji ultrazvučni aparat, uz pomoć kojeg lekar internista stiče pravi uvid u stanje pacijenta.

Posebna pažnja se posvećuje prevenciji zdravlja, kroz redovne sistematske specijalističke preglede, kao i kroz savetovanje pacijenata. Redovnim pregledima se na vreme mogu otkriti i lečiti sa velikim uspehom mnoga hronična i teška oboljenja.

Kada se pacijenti obraćaju lekaru internisti?

Pacijenti se obraćaju lekaru internisti kada imaju probleme sa:

  • Srcem
  • Organima za disanje
  • Organima za varenje
  • Žlezdama sa unutrašnjim lučenjem
  • Problemima vezanim za krv
  • Limfnim žlezdama
  • Bubrezima

Šta podrazumeva internistički pregled

Internistički pregled je jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. Pod internističkim pregledom podrazumeva se:

  • Anamnezu (uvid u zdravstveno stanje pacijenta kroz razgovor)
  • Pregled pacijenata
  • Merenje krvnog pritiska
  • EKG
  • Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
  • Predlaganje dopunskih ispitivanja, ukoliko su potrebna (UZ pregled: ultrazvuk srca, abdomena, štitne žlezde color doopler, laboratorijske analize, pregled lekara supspecijaliste)

Novi pravci lečenja - Reumatolog

Dr sc.med Olivera Ilić Stojanović koristi nove metode, kako bi otklonila bol kod pacijenata obolelih od osteoartritisa. U sklopu svog metoda lečenja koristi prvi intra-artikularni visko-antalgic.

Šta je intra-artikularni visko-antalgic?

Synolis Va je prvi visko-antalgic intra-artikularna injekcija koja kombinuje hijaluronsku kiselinu i sorbitol da efikasnije smanji bol kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa, bez obzira na ozbiljnost bolesti.

Synolis Va je proizvod nove tehnologije i potpuno je prirodan. Oslobađa bolova u kolenima i omogućava slobodno hodanje bez bolova.

Benefiti lečenja Synolis VA injekcijom

Lečenje Synolis Va injekcijom:

  • Smanjuje bolove kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa
  • Intenzivno oslobađanje od bola
  • Brzo oslobađanje od bola (registrovano kod 66% pacijenata nedelju dana nakon injekcije)
  • Produženo oslobađanje od bola (smanjenje bola je registrovano kod 80% pacijenata šest meseci nakon injekcije)

U sklopu poliklinike Protekal kod Dr sc.med Olivere Ilić Stojanović može se obaviti:

  • Pregled
  • Uz zglobova
  • Punkcija (diprofos)
  • Punkcija (synolis)
  • Periartikularna infiltracija (diprofos)
  • Paravertebralna infiltracija
Call Now Button