Kućna poseta lekara

Je briga Protekal terenske službe. Naši lekari i medicinski tehničari po pozivu dolaze kod vas radi pružanja zdravstvene pomoći i nege.

U okviru organizovanog kućnog lečenja bolesnika poliklinika Protekal pruža sledeće usluge:

  • Preglede lekara opšte medicine, postavljanje dijagnoze i ordiniranje terapije
  • EKG pregled
  • Kompletna dijagnostika i lečenje akutnih bolesti (povišena temperatura, prehlada, glavobolje i sl)
  • Različite vrste dijagnostike koje su moguće u kućnim uslovima
  • Prepisivanje i aplikovanje terapije (intramuskularne ili intravenske), u zavisnosti od potrebe
  • Terapijske intervencije: intramuskularne, intravenske i subkutane injekcije, intravenske infuzije, zamena urinarnih katetera, previjanje
  • Nastavak lečenja kod kuće nakon otpusta iz bolnice i produženo lečenje kod kuće
  • Uzimanje uzoraka za različite laboratorijske analize u kućnim uslovima