Globalna epidemija dijabetesa je jedan od najvećih zdravstvenih problema 21-og veka.

Zbog značaja nekih komplikacija dijabetes se može smatrati sindromom koga karakterišu poremećaji, mikrovaskularna oboljenja (oboljenja oka -retinopatija, oboljenje bubrega-nefropatija), oboljenja velikih krvnih sudova (npr. ubrzana ateroskleroza) I preiferna I autonomna neuropatija.

Zbog velikog broja obolelih kao I zbog značaja komplikacija koje prate ovu bolest od velikog je interesa raditi na prevenciji I lečenju.

Pojavi bolesti predhodi period predijabetesa koji moze trajati više godina što omogućava da promenom životnog stila sprečimo ili odložimo pojavu dijabetesa.

Cilj je na vreme otkriti rizik za nastanak DM2 u ordinaciji izabranog lekara.

Postoji  znacajna povezanost indexa telesne mase i obima struka i visokog rizika od dijabetesa tip 2 kod oba pola.

Postoji siguran način da se proveri sklonost nastanku ovog oboljenja.

Skrining metode za predijabetes su:

  1. Upitnik za procenu rizika za dijabetes tip 2 prema preporukama Nacionalnog vodiča za prevenciju dijabetes TIP2.Upitnik sadrzi 8 pitanja na osnovu kojih se procenjuje rizik za razvoj dijabetesa u narednih 10 godina:
  1. OGTT test radi odredjivanja stanja glukozne tolerancije kojim

se ispituje eventualna sklonost ka šećernoj bolesti

Priprema za Ogtt test

Kako se izvodi OGTT test?

OGTT test se izvodi ujutro i to u nekoliko faza. Meri se koncentracija glukoze i  insulina u krvi u odredjenim vremenskim razmacima pre i nakon ispijanja rastvorene glukoze (75g ili 100g u zavisnosti kako je lekar tražio)

Prvi uzurak krvi se uzima odmah nakon dolaska pacijenta u laboratoriju na prazan stomak.

Nakon toga se pije 300ml vodenog rastvora sa 75g glukoze.

Krv se uzima nakon 30,60,90 i 120 min

Tokom izvodjenja testa ne treba unositi hranu, sokove niti pusiti. Dozvoljena je samo voda. Nakon testa preporučuje normalan obrok

Rezultati testa:

Rezultate insulinai glukoze u toku OGTT testa treba da tumači endokrinolog

Orijentaciona analiza nivoa glukoze i insulina u testu opterećenja glukozom

Početna jutarnja vrednost glukoze posle gladovanja od 10h treba da bude 4,0-6,4mmol/L

Referentne nultne vrednosti za insulin su najčešće 2,6-24,9 uIU/mL.

Posle unosa glukoze pankreas luči veću količinu insulina koji dovodi do metaboličkih promena glukoze u ćelijama (pretvaranje u energiju, u masnoće koje se deponuju u masnim ćelijama). Posle 2h od unosa glukoze nivo insulina treba da bude što bliži početnom, a svakako ispod 24,9uIU/mL.

Ukoliko ste po rezultatima upitnika ili OGTT testa kandidat za dijabetes obratite se nutricionisti za savet oko ishrane. Promena životnog stila koja podrazumeva pravilnu ishranu i fizičku aktivnost može odgoditi ili sprečiti pojavu ove tihe ali opasne bolesti.

U polklinici Protekal rade lekari koji su specijalizivani za ishranu, sa velikim iskustvom  u dijetoterapiji insulinske rezistencije i prevencije dijabetesa tip 2.

Uradićemo vam potrebne laboratorijske i ultrazvučne analize  i pokazati da je moguće izbeći  ovu tihu ali opasnu bolest pravilnom ishranom i promenom stila života.