Dr Sanja Ilić

 specijalista interne medicine i endokrinolog

Dr Sanja Ilić

specijalista interne medicine i endokrinolog

Autor je i koautor više stručnih radova i publikacija. U svakodnevnom radu, bavi se lečenjem dijabetesa tipa 1 i tipa 2, dijagnostikovanjem komplikacija šečerne bolesti ali i prevencijom ove bolesti. U saradnji sa ginekolozima radi i na utvrdjivanju insulinske rezistencije kod pacijentkinja sa sindromom policističnih jajnika kao i pacijentkinja sa drugim uzrocima oligoamenoreje. Bavi se lečenjem poremećaja funkcije štitaste žlezde (hipo i hipertireoza), kao i dijagnostikovanjem i lečenjem tiroiditisa. Takodje, bavi se i dijagnostikom poremećaja funkcije nadbubrežne žlezde, lečenjem hipokorticizma i ispitivanjem funkcije slučajno otkrivenih tumora nadbubrega – incidentaloma.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1996-1999 – Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS.

2000 i dalje – Klinika za internu medicinu KBC «Dr Dragiša Mišović».

2015 – i dalje – Načelnik odeljenja za endokrinologiju – KBC «Dr Dragiša Mišović».

OBRAZOVANJE

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 1994.

POSEBNE EDUKACIJE

– Magistarska teza – u okviru projekta Endokrine hipertenzije – Medicinski fakultet – Beograd.
– Specijalista interne medicine.
– Uža specijaloizacija iz oblasti endokrinologije.
– Doktorska disertacija «Uticaj subkliničke tiroidne disfunkcije na kardiovaskularni sistem».