Dr. Nataša Milinković

Specijalista psihijatrije

Dr. Nataša Milinković

Specijalista psihijatrije

Mesto rođenja: Banja Luka
Datum rođenja: 23. maj 1972. god.
Državljanstvo: Republike Srbije”

Beogradski Univerzitet, Medicinski fakultet 1999
Doktor medicine (p.o. 9,03)

Specijalizacija psihijatrije, 2004 – 2010
rad u 3 različite psihijatrijske bolnice i na 1
neurološkoj klinici, Kopenhagen
Asistent u nastavi studenata medicine i
mentor mlađim specijalizantima

 

Priznanje specijalističke diplome u Srbiji novem.2012
Rad kao Specijalista psihijatrije u Poliklinici 15. maj 2014-
Protekal, Beograd

JEZICI-POZNAVANjE
Srpski – maternji jezik
Danski – najviši, univerzitetski nivo, tzv.drugi jezik (skoro poput
maternjeg)
Engleski – najviši, univerzitetski nivo
Nemački – poznavanje jezika, visok nivo
Norveški i švedski – čitanje i shvatanje, korištenje literature
Ruski – osnovni nivo
Francuski – osnovni nivo