Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne možemo sami da rešimo nastale probleme, potrebno je da se obratimo za pomoć stručnjaku.
Psihijatar leči tako što pomaže pacijentu na najsvrsishodniji način tokom pacijentovog teškog perioda u životu. Mnogi doživljavaju u nekom periodu svog života da sve deluje nepregledno i nemoguće, možda kao posledica nesreće, novodijagnostikovane bolesti, stresa na poslu, nekog drugog opterećenja, gubitka ili slično. Bol, bolest i osećaj nemoći može svakom da se desi, a često se ne može direktno naći uzrok. Često se mi sami izborimo sa teškim periodima u životu, pronađemo snagu u razgovorima sa kolegama, prijateljima ili porodicom. Međutim, to u nekim slučajevima nije moguće, nekada može da bude izuzetno teško da se nastavi dalje. Često se dešava da čovek oseća da je potpuno sam sa svojim problemima.
Svaki psihijatrijski tretman se sastoji iz tri koraka: Uvodni razgovor, Ispitivanje (dijagnostika), Lečenje/Tretman
Uvodni razgovor: Svaki proces lečenja i tretman je individualan. Zbog toga je osnov svakog dobrog lečenja i tretmana jedan sveobuhvatan uvodni razgovor s pacijentom. Nakon toga specijalista psihijatrije zajedno s pacijentom pravi plan terapije i vremenski okvir trajanja terapije. Terapija se može sastojati od psihoterapije i/ili lečenja lekovima.
Ispitivanje/dijagnostika: Vrlo je važno da se nađe razlog zašto se neko oseća loše ili bolesno. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se postavi prava dijagnoza kako bi se osiguralo da pacijent pravovremeno dobije pravo lečenje kako bi se većim nivoom funkcionisanja vratio u svoju svakodnevnicu.
Lečenje/Tretman: Ispravno lečenje je jako bitno kako bi se pomoglo pacijentu koji je u stresu, psihičkoj neravnoteži ili koji ima ozbiljno mentalno oboljenje. Tačna i temeljna dijagnoza je neophodna osnova za takvo lečenje. Terapija može da bude: terapija razgovorom, individualna psihoterapija, grupna terapija i lečenje medikamentima. Često se radi o kombinaciji različitih terapija. Za lečenje postoji mogućnost i kućnih poseta.

Oblasti Lečenja/Tretmana: Oblast rada psihijatra na našoj poliklinici Protekal obuhvata lečenje sledećih stanja i bolesti:

NOVO! NOVO! NOVO!

KAKO RAZMIŠLJATI KAO VITKA OSOBA I DELOVATI U BUDUĆNOSTI U SKLADU S TIM!
Veliki udeo u lečenju mentalnih stanja i oboljenja se zasniva na kognitivno-bihevioralnom pristupu. Novina u poliklinici Protekal je i kognitivni (racionalni) pristup lečenju predgojaznosti i gojaznosti putem predavanja i radionica (individualno i grupno). Racionalni, odnosno kognitivni pristup lečenju gojaznosti i održavanju željene telesne težine, zasnovan je na naučnoj osnovi.
Na predavanjima i radionicama se uči kako polaznici da primene naučno dokazane prednosti kognitivne terapije u toku dijete i gubitka težine: kako misliti drugačije, kako menjati i promeniti ponašanje u vezi sa ishranom i trajno izgubiti višak kilograma. 
Kognitivna terapija je jedini psihološki metod koji se pokazao delotvornim u održavanju postignute željene telesne težine. Pomaže ljudima da izbegnu ponovno gojenje, nakon što su smršali.