Lečenje autoimunih oboljenja

Početna - - Lečenje autoimunih oboljenja

Lečenje autoimunih oboljenja

Šta su Autoimuna oboljenja?

Autoimune bolesti su brojni poremećaji koji nastaju kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvena antitela. To su bolesti u kojima organizam napada svoje sopstvene ćelije. Na stvaranje autoimunih bolesti utiče dosta faktora:

 • Nasledni – genetski faktor
 • Loš imuni sistem

Autoimune bolesti su hronične i dugotrajne i zahtevaju stalno uzimanje terapije da bi se održale u mirnoj fazi. Nastaju kada imuni sistem greši i napada sopstvena tkiva.

Kako lečiti autoimune bolesti?

Autoimuna oboljenja mogu se lečiti:

 • Autohemoterapijom
 • Dijetoterapijom

Autohemoterapija

Autohemoterapija spada u medicinski tretman koji funkcioniše na principu razmene krvi pacijenta.

Osoba obolela od autoimuih oboljenja u svojoj krvi sadrži antitela. Kada se krv izvadi iz vene i krene da se ubrizgava u mišić ista antitela se ne prepoznaju i dolazi do njihovog sudaranja i neutralisanja. Na taj način se autoimuna oboljenja mogu držati pod kontrolom.

Dijetoterapija

Uz stručni nadzor lekara, koji na osnovu rezultata zdravstvenog stanja pacijenta individualno izrađuje plan dijete, može se postići potpuna kontrola oboljenja kao što su:

 • Autoimuna oboljenja
 • Dijabetes
 • Bubrežne bolesti
 • Insulinska rezistencija
 • Karcinom

Dijetoterapija je balansirana ishrana i izrađuje se za ceo život. Ishrana u mnogome zavisi i od same bolesti. Redovna i pravilna ishrana uz fizičku aktivnost mogu da budu prevencija bolestima, a često i lek kada do oboljenja dođe. Bitno je da svaki vid ishrane napravi lekar u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Šta su Autoimuna oboljenja?

Autoimune bolesti su brojni poremećaji koji nastaju kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvena antitela. To su bolesti u kojima organizam napada svoje sopstvene ćelije. Na stvaranje autoimunih bolesti utiče dosta faktora:

 • Nasledni – genetski faktor
 • Loš imuni sistem

Autoimune bolesti su hronične i dugotrajne i zahtevaju stalno uzimanje terapije da bi se održale u mirnoj fazi. Nastaju kada imuni sistem greši i napada sopstvena tkiva.

Kako lečiti autoimune bolesti?

Autoimuna oboljenja mogu se lečiti:

 • Autohemoterapijom
 • Dijetoterapijom

Autohemoterapija

Autohemoterapija spada u medicinski tretman koji funkcioniše na principu razmene krvi pacijenta.

Osoba obolela od autoimuih oboljenja u svojoj krvi sadrži antitela. Kada se krv izvadi iz vene i krene da se ubrizgava u mišić ista antitela se ne prepoznaju i dolazi do njihovog sudaranja i neutralisanja. Na taj način se autoimuna oboljenja mogu držati pod kontrolom.

Dijetoterapija

Uz stručni nadzor lekara, koji na osnovu rezultata zdravstvenog stanja pacijenta individualno izrađuje plan dijete, može se postići potpuna kontrola oboljenja kao što su:

 • Autoimuna oboljenja
 • Dijabetes
 • Bubrežne bolesti
 • Insulinska rezistencija
 • Karcinom

Dijetoterapija je balansirana ishrana i izrađuje se za ceo život. Ishrana u mnogome zavisi i od same bolesti. Redovna i pravilna ishrana uz fizičku aktivnost mogu da budu prevencija bolestima, a često i lek kada do oboljenja dođe. Bitno je da svaki vid ishrane napravi lekar u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Share