Laboratorija

Početna - - Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija u sklopu Poliklinike Protekal

U cilju kompletiranja dijagnostike na Protekal poliklinici mogu se uraditi sve vrste analize krvi i urina kao što su:

 • Kompletna krvna slika sa sedimentacijom
 • EKG pregled
 • Funkcija bubrega (urea, kreatinin, mokraćna kiselina)
 • Pregled urina sa sedimentom
 • Funkcija jetre (ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza)
 • Profil masnoće u krvi (holesterol ukupni, HDL, LDL, trigliceridi)
 • Tumor marker prostate, PSA tumor markeri 15-3
 • Hormoni štitne žlezde (T3, FT3, T4, FT4, TSH) antitela štitne žlezde
 • Hormoni drugih žlezda: bazalni insulin, FSH, LH…

Laboratorija u sklopu Poliklinike Protekal

U cilju kompletiranja dijagnostike na Protekal poliklinici mogu se uraditi sve vrste analize krvi i urina kao što su:

 • Kompletna krvna slika sa sedimentacijom
 • EKG pregled
 • Funkcija bubrega (urea, kreatinin, mokraćna kiselina)
 • Pregled urina sa sedimentom
 • Funkcija jetre (ukupni bilirubin, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza)
 • Profil masnoće u krvi (holesterol ukupni, HDL, LDL, trigliceridi)
 • Tumor marker prostate, PSA tumor markeri 15-3
 • Hormoni štitne žlezde (T3, FT3, T4, FT4, TSH) antitela štitne žlezde
 • Hormoni drugih žlezda: bazalni insulin, FSH, LH…
Share