Kućna poseta lekara

Početna - - Kućna poseta lekara

Kućna poseta lekara

U okviru poliklinike Protekal postoji terenska služba. Naši lekari i medicinski tehničari po pozivu dolaze kod vas radi pružanja zdravstvene pomoći i nege.

U okviru organizovanog kućnog lečenja bolesnika poliklinika Protekal pruža sledeće usluge:

 • Preglede lekara opšte medicine, postavljanje dijagnoze i ordiniranje terapije
 • EKG pregled
 • Kompletna dijagnostika i lečenje akutnih bolesti (povišena temperatura, prehlada, glavobolje i sl)
 • Različite vrste dijagnostike koje su moguće u kućnim uslovima
 • Prepisivanje i aplikovanje terapije (intramuskularne ili intravenske), u zavisnosti od potrebe
 • Terapijske intervencije: intramuskularne, intravenske i subkutane injekcije, intravenske infuzije, zamena urinarnih katetera, previjanje
 • Nastavak lečenja kod kuće nakon otpusta iz bolnice i produženo lečenje kod kuće
 • Uzimanje uzoraka za različite laboratorijske analize u kućnim uslovima

U okviru poliklinike Protekal postoji terenska služba. Naši lekari i medicinski tehničari po pozivu dolaze kod vas radi pružanja zdravstvene pomoći i nege.

U okviru organizovanog kućnog lečenja bolesnika poliklinika Protekal pruža sledeće usluge:

 • Preglede lekara opšte medicine, postavljanje dijagnoze i ordiniranje terapije
 • EKG pregled
 • Kompletna dijagnostika i lečenje akutnih bolesti (povišena temperatura, prehlada, glavobolje i sl)
 • Različite vrste dijagnostike koje su moguće u kućnim uslovima
 • Prepisivanje i aplikovanje terapije (intramuskularne ili intravenske), u zavisnosti od potrebe
 • Terapijske intervencije: intramuskularne, intravenske i subkutane injekcije, intravenske infuzije, zamena urinarnih katetera, previjanje
 • Nastavak lečenja kod kuće nakon otpusta iz bolnice i produženo lečenje kod kuće
 • Uzimanje uzoraka za različite laboratorijske analize u kućnim uslovima
Share