Interna medicina

Početna - - Interna medicina

Interna medicina

Šta je interna medicina?

Interna medicina se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa. Oblast interne medicine je široka i obuhvata različite subspecijalnosti kao što su:

 • Kardiologija
 • Gastroenterologija
 • Hematologija
 • Nefrologija

Pregled kod lekara subspecijaliste

Pre odlaska kod lekara subspecijaliste neophodno je da se obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

Interna medicina u poliklinici Protekal

U poliklinici Protekal pacijentima je omogućen pregled lekara interniste, kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja.

Poliklinika Protekal poseduje najsavremeniji ultrazvučni aparat, uz pomoć kojeg lekar internista stiče pravi uvid u stanje pacijenta.

Posebna pažnja se posvećuje prevenciji zdravlja, kroz redovne sistematske specijalističke preglede, kao i kroz savetovanje pacijenata. Redovnim pregledima se na vreme mogu otkriti i lečiti sa velikim uspehom mnoga hronična i teška oboljenja.

Kada se pacijenti obraćaju lekaru internisti?

Pacijenti se obraćaju lekaru internisti kada imaju probleme sa:

 • Srcem
 • Organima za disanje
 • Organima za varenje
 • Žlezdama sa unutrašnjim lučenjem
 • Problemima vezanim za krv
 • Limfnim žlezdama
 • Bubrezima

Šta podrazumeva internistički pregled?

Internistički pregled je jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. Pod internističkim pregledom podrazumeva se:

 • Anamnezu (uvid u zdravstveno stanje pacijenta kroz razgovor)
 • Pregled pacijenata
 • Merenje krvnog pritiska
 • EKG
 • Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
 • Predlaganje dopunskih ispitivanja, ukoliko su potrebna (UZ pregled: ultrazvuk srca, abdomena, štitne žlezde color doopler, laboratorijske analize, pregled lekara subspecijaliste)

Novi pravci lečenja – Reumatolog

Dr sc.med Olivera Ilić Stojanović koristi nove metode, kako bi otklonila bol kod pacijenata obolelih od osteoartritisa. U sklopu svog metoda lečenja koristi prvi intra-artikularni visko-antalgic.

Šta je intra-artikularni visko-antalgic?

Synolis Va je prvi visko-antalgic intra-artikularna injekcija koja kombinuje hijaluronsku kiselinu i sorbitol da efikasnije smanji bol kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa, bez obzira na ozbiljnost bolesti.

Synolis Va je proizvod nove tehnologije i potpuno je prirodan. Oslobađa bolova u kolenima i omogućava slobodno hodanje bez bolova.

Benefiti lečenja Synolis VA injekcijom

Lečenje Synolis Va injekcijom:

 • Smanjuje bolove kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa
 • Intenzivno oslobađanje od bola
 • Brzo oslobađanje od bola (registrovano kod 66% pacijenata nedelju dana nakon injekcije)
 • Produženo oslobađanje od bola (smanjenje bola je registrovano kod 80% pacijenata šest meseci nakon injekcije)

U sklopu Poliklinike Protekal kod Dr sc.med Olivere Ilić Stojanović može se obaviti:

 • Pregled
 • Uz zglobova
 • Punkcija (diprofos)
 • Punkcija (synolis)
 • Periartikularna infiltracija (diprofos)
 • Paravertebralna infiltracija

Šta je interna medicina?

Interna medicina se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa. Oblast interne medicine je široka i obuhvata različite subspecijalnosti kao što su:

 • Kardiologija
 • Gastroenterologija
 • Hematologija
 • Nefrologija

Pregled kod lekara subspecijaliste

Pre odlaska kod lekara subspecijaliste neophodno je da se obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima.

Interna medicina u poliklinici Protekal

U poliklinici Protekal pacijentima je omogućen pregled lekara interniste, kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja.

Poliklinika Protekal poseduje najsavremeniji ultrazvučni aparat, uz pomoć kojeg lekar internista stiče pravi uvid u stanje pacijenta.

Posebna pažnja se posvećuje prevenciji zdravlja, kroz redovne sistematske specijalističke preglede, kao i kroz savetovanje pacijenata. Redovnim pregledima se na vreme mogu otkriti i lečiti sa velikim uspehom mnoga hronična i teška oboljenja.

Kada se pacijenti obraćaju lekaru internisti?

Pacijenti se obraćaju lekaru internisti kada imaju probleme sa:

 • Srcem
 • Organima za disanje
 • Organima za varenje
 • Žlezdama sa unutrašnjim lučenjem
 • Problemima vezanim za krv
 • Limfnim žlezdama
 • Bubrezima

Šta podrazumeva internistički pregled?

Internistički pregled je jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba. Pod internističkim pregledom podrazumeva se:

 • Anamnezu (uvid u zdravstveno stanje pacijenta kroz razgovor)
 • Pregled pacijenata
 • Merenje krvnog pritiska
 • EKG
 • Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
 • Predlaganje dopunskih ispitivanja, ukoliko su potrebna (UZ pregled: ultrazvuk srca, abdomena, štitne žlezde color doopler, laboratorijske analize, pregled lekara subspecijaliste)

Novi pravci lečenja – Reumatolog

Dr sc.med Olivera Ilić Stojanović koristi nove metode, kako bi otklonila bol kod pacijenata obolelih od osteoartritisa. U sklopu svog metoda lečenja koristi prvi intra-artikularni visko-antalgic.

Šta je intra-artikularni visko-antalgic?

Synolis Va je prvi visko-antalgic intra-artikularna injekcija koja kombinuje hijaluronsku kiselinu i sorbitol da efikasnije smanji bol kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa, bez obzira na ozbiljnost bolesti.

Synolis Va je proizvod nove tehnologije i potpuno je prirodan. Oslobađa bolova u kolenima i omogućava slobodno hodanje bez bolova.

Benefiti lečenja Synolis VA injekcijom

Lečenje Synolis Va injekcijom:

 • Smanjuje bolove kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa
 • Intenzivno oslobađanje od bola
 • Brzo oslobađanje od bola (registrovano kod 66% pacijenata nedelju dana nakon injekcije)
 • Produženo oslobađanje od bola (smanjenje bola je registrovano kod 80% pacijenata šest meseci nakon injekcije)

U sklopu Poliklinike Protekal kod Dr sc.med Olivere Ilić Stojanović može se obaviti:

 • Pregled
 • Uz zglobova
 • Punkcija (diprofos)
 • Punkcija (synolis)
 • Periartikularna infiltracija (diprofos)
 • Paravertebralna infiltracija
Share

Zdravlje i sigurnost nasih pacijenata i zaposlenih su naši ključni prioriteti: u ovim teškim okolnostima dostava hrane za nase pacijente će biti besplatna bez obzira na iznos porudžbine. Pregledi se mogu zakazati na 069 2664252 Hrana se Može poručiti na 063266200. Radno vreme prodavnice radnim danima do 16h " Одбаци