ISHRANA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

10.Maj 2022.HILTON

Ishrana bi mogla modifikovati procese razvoja maligniteta u različitim fazama razvoja tumora i imunog odgovora organizma koji je narušen ne samo zbog malignog oboljenja već I zbog agresivne terapije. Smatra se da je uticaj ishrane na pojavu kancera oko 35%. Direktni uzročnici maligniteta koji se unose preko ishrane su kancerogeni: pesticidi, herbicidi, mikotoksini kao sto je aflatoksin. Način pripreme namirnica i konzerviranje istih takodje ima veliki uticaj na pojavu karcinoma. Policiklični aromatični ugljovodenici (PAU) su dobro poznati kancerogeni agensi a ima ih u izduvnim gasovima automobila, duvanskom
dimu, ugalj, meso sa roštilja. Oni mogu dovesti do promena u lancu DNK i pojave kancera. Alkohol se povezuje se nekoliko vrsta kancera: usta, želuca, kolona…. Toksičnost bisfenola A koji potiče od plastičnih flaša, tetra- pak ambalaža u kojima se drži hrana takodje može imati uticaj na pojavu maligniteta. Pozitivan uticaj hrane na izlečenje:
– Kalorijska rerstrikcija ima pozitivan uticaj na prevenciju malignih oboljenja kao i na rast i razvoj tumora. – Gojaznost je faktor rizika za nastanak karcinoma i smanjenjenje stope preživljavanja oblelih od bilo koje vrste maligniteta. Gojaznost, hiperglikemija, metabolički sindrom utiču na koncentraciju IGF1 faktor rasta sličan insulinu koji je potencijalno kancerogen. Luči se u jetri, stimuliše rast ćelija, sprečava smrt malignih ćelija. Njegova koncentracija u krvi raste kada raste i koncentracija insulina.
Ove činjenice dovode do zaključka da se treba boriti protiv gojaznosti kao i smanjiti unos prostih šećera koji podižu nivoe insulina u krvi. Na poliklinici Protekal se sprovode sve vrste dijeta i dijetoterapije radi smanjenja telesne mase u cilju poboljšanja zdravlja.
– Unos proteína kod onkoloških pacijenata je vrlo osetljiva i diskutovana tema.
Naime povećan unos proteína životinjskog porekla pospešuje razvoj tumora.
Mršavljenje i gubitak mišićne mase smanjuje vreme preživljavanja se te mora pod nadzorom lekara nutricioniste unositi proteini biljnog porekla kroz izbalansiranu ishranu punu antioksidanata i bioimpedancom meriti i kontrolisati količinu mišićne mase. Protekal obroci su idealan dodatak ishrani onkoloških pacijenata jer svaki obrok sadrzi 15-18g proteína visoke biološke vrednosti biljnog porekla.
Pozitivan efekat na oporavak onkoloških pacijenata imaju Omega 3 masne kiseline, Vitamin D, sunčeva svetlost, antioksidanti, ozonoterapija, fizička aktivnost, ishrana presnom hranom, unos prebiotika i probiotika, enzima, limfna drenaža, dobra hidracija organizma, fitoterapija….
– Izbegavati meso, živinu, jaja, puter, hidrogenizovane masnoće, šećere, pasterizovanu hranu, veštačke prelive Ishrana ne može biti osnovni I jedini način lečenja malignih oboljenja ali može biti velika podrška imunom sistema u borbi protiv tumora. Takodje je veoma važno znati u kojim fazama lečenja hemoterapijom ili radioterapijom se mogu dodavati antioksidanti i drugi vidovi suplementarne terapije kao i kakva se ishrana proporučuje pre i posle  hemoterapije.
Dr Svetlana Pejić Gerić
Spec.Opšte Medicine i ishrane
Poliklinika Protekal

Call Now Button