dr Dragan Tomić – konsultant

Početna - - dr Dragan Tomić – konsultant

dr Dragan Tomić – konsultant

Specijalista interne medicine i gastroenterolog

Dr Dragan Tomić, specijalista interne medicine i gastroenterolog. Autor je više naučnih radova, saradnik je na projektima ministarstva za nauku, član je više strukovnih organizacija i profesor na Univerzitetu u Beogradu na katedri za internu medicinu.  Načelnik je Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije, KCS, Urgentni centar.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1982-1983. – Klinika za Kardiologiju Klinički centar Srbije

1983. – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klin. cent. Srbije

2002. – Šef invazivne ultrazvučne dijagnostike

2004. – Zamenik Direktora Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

2011. – Savetnik Direktora Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

2013. – Načelnik Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije                     .

OBRAZOVANJE

  1. – Doktor medicine – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

1988. – Specjalizacija interne medicine – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

1988. – Magistar nauka – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

1997. – Doktor nauka- Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

2008. – Uža spec. iz  gastroenterologije – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu