Prof dr Dragan Tomić

Početna - - Prof dr Dragan Tomić

Prof dr Dragan Tomić

Internista, gastroenterolog

Dr Dragan Tomić, specijalista interne medicine i gastroenterolog. Autor je više naučnih radova, saradnik je na projektima ministarstva za nauku, član je više strukovnih organizacija i profesor na univerzitetu u Beogradu na katedri za internu medicinu.  Načelnik je Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije, KCS, Urg centar.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1982-1983  Klinika za Kardiologiju Klinički centar Srbije
1983  Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klin. cent. Srbije
2002- Šef invazivne ultrazvučne dijagnostike
2004- Zamenik Direktora Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije
2011-Savetnik Direktora Klinike za gastroenterologiju i epatologiju, Klinički centar Srbije
2013-Načelnik Odeljenja urgentne gastroenterologije i hepatologije.

OBRAZOVANJE

  1. – Doktor medicine – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

  1. – Specjalizacija interne medicine – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu
  2. 1988. – Magistar nauka – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

1997. – Doktor nauka- Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu
2008. – Uža spec. iz  gastroenterologije – Medicinski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Infor

  • Phone:
  • Email:

Social