Prim dr sc. med. Đorđe Lalošević

Početna - - Prim dr sc. med. Đorđe Lalošević

Prim dr sc. med. Đorđe Lalošević

Specijalista radiologije

Dr Đorđe Lalošević specijalista radiologije i imunologije. Tokom svog rada permanentno je radio na usavršavanju iz oblasti radiologije i učestvovao na svim kongresima iz te oblasti u zemlji i inostranstvu. Više puta je boravio u Engleskoj, Nemačkoj i SAD-u na stručnom usavršavanju.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  1. – KBC«Dr Dragiša Mišović«, na odeljenju radiološko ultrazvučne dijagnostike
  2. – Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KBC«Dr Dragiša Mišović«
    2004.- 2017.godine izabran za profesora na VMŠ, za predmet Radiološka
    dijagnostika
    2007. – Stručni konsultant na IKVB »Dedinje«

OBRAZOVANJE

1981 – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

1986. – Specijalizaciju iz radiologije
1985. – Magistarski rad iz imunologije
2001. – Doktorsku disetraciju sa temom:«Radiološka preoperativna priprema za laparoskopsku holecistektomiju«

Infor

  • Phone:
  • Email:

Social