dr. Đorđe Lalošević – konsultant

Početna - - dr. Đorđe Lalošević – konsultant

dr. Đorđe Lalošević – konsultant

Specijalista radiologije i imunologije

Dr Đorđe Lalošević specijalista radiologije i imunologije. Tokom svog rada permanentno je radio na usavršavanju iz oblasti radiologije i učestvovao na svim kongresima iz te oblasti u zemlji i inostranstvu. Više puta je boravio u Engleskoj, Nemačkoj i SAD-u na stručnom usavršavanju.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1984. – KBC«Dr Dragiša Mišović«, na odeljenju radiološko ultrazvučne dijagnostike

2003. – Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KBC«Dr Dragiša Mišović

2004. – 2017. – izabran za profesora na VMŠ, za predmet Radiološka dijagnostika

2007. – Stručni konsultant na IKVB »Dedinje«

OBRAZOVANJE

1981 – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

1986. – Specijalizaciju iz radiologije
1985. – Magistarski rad iz imunologije
2001. – Doktorsku disetraciju sa temom:«Radiološka preoperativna priprema za laparoskopsku holecistektomiju«