dr Marina Lovren Stevanović

Početna - - dr Marina Lovren Stevanović

dr Marina Lovren Stevanović

Lekar opšte medicine

Dr Marina Lovren, lekar opšte prakse, specijalizant interne medicine i specijalista iz oblasti Ultrazvučne dijagnostike abdomena. Tokom svog rada uspela je da pomeri granice i svojom stručnošću pomogne pacijentima. U periodu od zavrsetka studija do danas zavrsila vise kurseva iz domena mikroestetskih procedura.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

  1. i dalje Poliklinika Protekal

OBRAZOVANJE

  1. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

  1. – Edukacije iz Ultrazvučne dijagnostike abdomena i vrata u KCS.

Infor

  • Phone:
  • Email:

Social