dr Jovana Pešić

Početna - - dr Jovana Pešić

dr Jovana Pešić

Specijalista radiologije

Dr Jovana Pešić, lekar opšte prakse, specijalista ultrazvuka, trenutno na usavršavanju iz oblasti radiologije, deo je tima Poliklinike Protekal. Tokom svog rada uspela je da pomeri granice i svojom stručnošću pomogne pacijentima. U periodu od zavrsetka studija do danas zavrsila vise kurseva iz domena mikroestetskih procedura. Dr Jovana zapažene rezultate stekla je na polju medicinskog tretmana kose.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

2014. – Poliklinika Protekal Beograd

OBRAZOVANJE

2011. – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POSEBNE EDUKACIJE

2014. – na specijalističkim studijama iz oblasti radiologije