Endokrinologija

Internista-endokrinolog bavi se poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja. Endokrinolog dijagnostifikuje,prati i terapijski tretira poremećaje u radu štitaste žlezde, paraštitaste žlezde, hipofize, nadbubrežnih žlezda, gonada, endokrinih ćelija pankreasa i bavi se poremećajem metabolizma masti i ugljenih hidrata. Možete uraditi completnu analizu hormona ,ultrazvučne preglede i punkciju štitaste žlezde tankom iglom i citološkom dijagnozom. Sve veća izloženost stresu i savremen, ubrzan način života uzrokuju povećanu učestalost bolesti endokrinog sistema od kojih najčešće dijabetes i oboljenja štitaste žlezde.
Gojaznost je često posledica poremećaja rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ali često sama gojaznost dovodi do oboljenja endokrinih žlezda, kao što je dijabetes tipa 2. Dijabetes tipa 2 prerasta u epidemijsko oboljenje savremenog društva. Gojaznost je jedan od uzroka ovog oboljenja kod odraslih, ali sve češće i kod dece.
Na našoj klinici možete dobiti kompletnu obradu štitne žlezde kao što je: