Medicinska usluga U Poliklinici Kućna poseta – I zona Kućna poseta – II zona
Pregled lekara opšte medicine 2000 RSD 4000 RSD 6000 RSD
Pregled lekara specijaliste 2500 RSD 4000 RSD 6500 RSD
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1500 RSD 3000 RSD 4500 RSD
Kontrolni pregled specijaliste 2000 RSD / /
Kardiološki pregled 4000 RSD / /
Endokrinološki pregled 4000 RSD / /
Urološki pregled 4000 RSD / /
Gastroeterološki pregled 4000 RSD / /
Psihijatrijski pregled 4000 RSD / /
Konsultantski pregledi profesora 6000 RSD / /
EKG snimanje po proceni lekara 1000 RSD 2000 RSD 2000 RSD
EKG snimanje sa tumačenjem EKG-a 1500 RSD 3000 RSD 4000 RSD
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultant 3500 RSD / /
Ultrazvučni pregled štitne žlezde – konsultant 3000 RSD / /
Ultrazvučni pregled dojki – konsultant 4000 RSD / /
Ultrazvučni pregled abdomena 2000 RSD / /
Ultrazvuk štitaste žlezde + ultrazvuk abdomena 3000 RSD / /
Ultrazvučni pregled srca – konsultant 4000 RSD / /
UZ pregled srca i kardiološki pregled – konsultant 5000 RSD / /
Dopler karotidnih arterija – konsultant 4500 RSD / /
Dopler vena nogu – konsultant 4500 RSD / /
Dopler arterija nogu – konsultant 4500 RSD / /
Dopler abdominalne aorte – konsultant 4500 RSD / /
Dopler vena i arterija nogu – konsultant 6000 RSD / /
Usluga vađenja krvi za laboratorijske analize 500 RSD 500 RSD 500 RSD
Davanje intramuskularne injekcije 500 RSD 500 RSD 500 RSD
Davanje intravenske injekcije 1000 RSD 1000 RSD 1000 RSD
Davanje intravenske infuzije 1500 RSD 1500 RSD 1500 RSD
Pregled pred vakcinaciju 1000 RSD / /
Davanje vakcine 500 RSD / /
Sistematski pregled 6000 RSD / /