Potrebne Analize

Pre dolaska na prvi pregled potrebno je uraditi analizu krvi, ultrazvučni pregled abdomena (ne stariji od mesec dana). Ukoliko ih nemate, sve potrebne analize krvi, EKG i ultrazvučni pregled možete uraditi u našoj poliklinici sa specijalnim popustom.
Ako imate problema sa štitnom žlezdom, potrebni su nalazi endokrinologa ne stariji od 6 meseci. U slučaju da imate srčane tegobe potreban je nalaz kardiologa sa EKG-om , ne stariji od 6 meseci, kao i spisak lekova koje pijete. Kardiološki pregled sa EKG- om je takođe potrebno uraditi u slučaju da imate više od 40 godina i preko 20 kg koje treba da izgubite. Na prvi pregled je takođe potrebno poneti svu aktuelnu medicinsku dokumentaciju, u slučaju da imate ili ste imali neki zdravstveni problem. Ako imate diabetes mellitus tip 2, potrebno je da uradite dodatnu laboratorijsku analizu HbA1c i da napomenete pri zakazivanju prvog pregleda!