ŠTA JE DIABETES MELLITUS TIP 2?

Šećerna bolest ili dijabetes je hronični sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom tj. povišenim nivoom glukoze u krvi. Veliki udeo u nastanku dijabetesa imaju nepravilne navike u ishrani, stil života, stres, genetska predispozicija i drugi.
Pojava bolesti je najčešće posledica smanjenja broja ili nepravilnog delovanja receptora za insulin na površini ćelija, tj. insulinske rezistencije, pri čemu dolazi do otežanog ulaska glukoze u ćeliju što dovodi do pojave hiperinsulinizma i hiperglikemije.
Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja i broj obolelih je u stalnom porastu. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stres i loše životne navike.
Pojavu dijabetesa tipa 2 moguće je odložiti ili sprečiti odgovarajućom ishranom i redovnim vežbama, a kao krajnja opcija ide farmakološko lečenje.
Komplikacije uzrokovane visokim nivoom šećera u krvi uključuju bolesti srca, moždani udar, dijabetičnu retinopatiju, dijabetičnu nefropatiju, oštećenja krvnih sudova ekstremiteta i mnoge druge.
Klasični simptomi koji se javljaju u dijabetesu tipa 2 su često mokrenje, pojačana žeđ i pojačana glad. U velikom broju slučajeva bolest može da bude godinama asimptomatska i da se otkrije najčešće slučajno putem rutinskih analiza. Hronične infekcije kože, usne duplje, generalizovani svrab, gljivične infekcije polnih organa kod žena i muškaraca mogu ukazivati na postojanje dijabetesa.

LEČENJE DIJABETESA

Protekal dijetom postižemo da u kratkom vremenskom periodu regulišemo nivoe šećera u krvi i dugoročno održavamo glikozirani hemoglobin (Hba1C) u referentnim vrednostima. Kod pacijenata koji su na terapiji oralnim antidijabeticima lekove ukidamo već na početku dijete, a kod pacijenata koji su na terapiji insulinom postepeno smanjujemo njegovu dozu.
Lečenjem pratećih metaboličkih stanja, kao što su visok krvni pritisak i povišene masnoće u krvi, u mnogome preveniramo nastanak komplikacija dijabetesa i čuvamo zdravlje.
Aerobne vežbe (šetnja, vožnja biciklom, plivanje) dovode do poboljšanja osetljivosti ćelija na insulin.
Prateći preporuke o balansiranoj, redovnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, uz promene navika u stilu života i ishrane, u toku i po završetku Protekal programa, možemo dugotrajno kontrolisati ovu bolest.