Zdravlje

Početna - Project

Kvantna medicina

Šta je Kvantna medicina? Kvantna medicina spada u granu medicine zasnovane na znanjima iz medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike. Kvantna medicina počiva na saznanjima da sve što postoji je talasne prirode. Svaka ćelija, tkivo, organ, ceo organizam emituje svoje specifične elektromagnetne talase. Na osnovu tih karakteristika talasa (frekvence, talasne dužine, amplitude) možemo da procenjujemo[...]
Pročitaj više

Lečenje autoimunih oboljenja

Šta su Autoimuna oboljenja? Autoimune bolesti su brojni poremećaji koji nastaju kao posledica gubitka imunološke tolerancije organizma na sopstvena antitela. To su bolesti u kojima organizam napada svoje sopstvene ćelije. Na stvaranje autoimunih bolesti utiče dosta faktora: Nasledni – genetski faktor Loš imuni sistem Autoimune bolesti su hronične i dugotrajne i zahtevaju stalno uzimanje terapije da[...]
Pročitaj više

Endokrinologija

Internista-endokrinolog bavi se poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja. Endokrinolog dijagnostifikuje,prati i terapijski tretira poremećaje u radu štitaste žlezde, paraštitaste žlezde, hipofize, nadbubrežnih žlezda, gonada, endokrinih ćelija pankreasa i bavi se poremećajem metabolizma masti i ugljenih hidrata. Možete uraditi completnu analizu hormona ,ultrazvučne preglede i punkciju[...]
Pročitaj više

Psihijatrija

Stres je postao deo naše svakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i najviše zavisi od naše ličnosti. Kada ne[...]
Pročitaj više

Interna medicina

Šta je interna medicina? Interna medicina se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa. Oblast interne medicine je široka i obuhvata različite subspecijalnosti kao što su: Kardiologija Gastroenterologija Hematologija Nefrologija Pregled kod lekara subspecijaliste Pre odlaska kod lekara subspecijaliste neophodno je da se obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba[...]
Pročitaj više

Opšta medicina

Poliklinika Protekal pruža usluge iz oblasti opšte medicine koji uključuju kompletne medicinske preglede, dijagnostiku i terapiju. Naši lekari – specijalisti i lekari opšte medicine, pored postavljanja dijagnoze i lečenja akutnih i hroničnih bolesti, Vas savetuju kako da sprečite nastanak i komplikacije mnogih oboljenja. Naročito je interesantan holistički pristup u lečenju autoimunih oboljenja. Autoimunizacijom i dijetoterapijom[...]
Pročitaj više